Team Training

Het doel van de teamtraining is voor elk familiebedrijf anders en wordt tijdens het intakegesprek besproken en vastgelegd. In de teamtraining gaat het om:

  • Inzicht in jezelf en de ander;
  • Verbeteren en stimuleren van samenwerking;
  • Het verhogen van het niveau van het team;
  • Versterken van elkaars talenten.

Voor elke opvolger is het cruciaal om een goed team om zich heen te bouwen. Een team dat elkaar respecteert, gebruikt maakt van de verschillen en prettig samenwerkt. Hierdoor draagt een ieder bij aan het behalen en het verhogen van de organisatiedoelstellingen en kan het familiebedrijf succesvol continueren.

Inzicht in kwaliteiten en communicatie:

Alles begint bij jezelf en vandaar dat de eerste stap voor elk teamlid is om te weten wat het eigen (voorkeurs)gedrag is en de daarbij behorende communicatiestijl, waar valkuilen en persoonlijke groeimogelijkheden liggen. Door dit inzicht ontstaat er meer bewustheid waardoor je beter in staat bent, je eigen gedrag te sturen.

De volgende stap is om als team inzicht in elkaars kwaliteiten en gedrag te krijgen waardoor je patronen leert herkennen zodat je elkaar beter begrijpt. Door meer begrip ontstaat er ook meer onderling respect.

Individuele profielen en gesprekken

Elk familielid maakt een persoonlijke stijlprofiel en deze worden eerst individueel besproken en daarna vindt een gezamenlijke groeistrategiesessie plaats. De training bestaat uit 3 delen:

Gedurende het eerste dagdeel krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen gedragsprofiel. Alle deelnemers worden op basis van hun persoonlijke profiel ingedeeld in de wereld van verschil. Het resultaat is een overzichtskaart dat in één oogopslag toont hoe de groep is samengesteld.

Het verklaart de interactie tussen de groepsleden en leidt tot een betere communicatie en een effectievere samenwerking.

Tijdens het tweede dagdeel leren de deelnemers de verschillende gedragsstijlen te herkennen. Ze ontdekken hoe ze met deze kennis hun onderlinge communicatie en samenwerking kunnen verbeteren.

De kracht van het team wordt versterkt door gebruikmaking van elkaars kwaliteiten.

Het derde deel staat in het teken van teamontwikkeling. Besproken wordt wat de eerste twee dagdelen hebben opgeleverd en met welk inzicht ze actief aan de slag zijn gegaan.

Naast herhaling wordt er ingegaan op ieders persoonlijke toegevoegde waarde zodat deze vertaald kan worden naar de team en-of bedrijfsdoelstelling. De talenten en valkuilen van het team worden besproken zodat de samenwerking verder kan worden versterkt.

Resultaat Teamtraining

Door een totaaloverzicht van het team, ontdek je waar jullie elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen;

  • Iedere medeweker ontdekt het eigen voorkeursgedrag én dat van de collega’s;
  • Het teamgevoel versterkt en er ontstaat meer onderling begrip en vertrouwen;
  • Samenwerken wordt plezieriger en verloopt soepeler;
  • Het aannemen van nieuwe medewerkers is makkelijker. Je hebt de kwaliteiten van het team in kaart en weet welk profiel daar het beste bij past.

Neem voor meer informatie contact met ons op! 06-1464 4030 (Carola).

De teamtraining voor mijn medewerkers was allereerst een leuke training waarbij er een goede afwisseling was tussen de theorie en de oefeningen! De training heeft er voor gezorgd dat de medewerkers nu naast meer inzicht in zichzelf ook meer inzicht in hun collega’s en klanten hebben gekregen. Hierdoor spreken ze elkaar op een andere, meer positieve manier aan en is samenwerken leuker én makkelijker geworden. We zijn als team onderling toegankelijker geworden waardoor we elkaar meer waarderen en meer als team werken. Het heeft niet alleen ons team versterkt maar ook de klantenbinding. “Annelies van der Veen, directeur Oliecombinatie Van der Veen.

Onze klant aan het woord

Jaap Buijs, directeur Kwakman Groep Volendam, volgde met zijn team een Teamtrainingsprogramma bij FamilieZaken.

“Puzzelstukken vielen in elkaar”

 “Kwakman Groep Volendam bestaat uit meerdere werkmaatschappijen verdeeld in drie bedrijfsgroepen met elk een eigen proces. Wij zochten naar een manier om beter samen te werken. Met een team van acht medewerkers hebben we een tweedaagse teamtraining bij FamilieZaken gevolgd. De teamtraining bracht veel helderheid: alle puzzelstukken vielen in elkaar. De training is inclusief een persoonlijk stijl (DISC) profiel voor ieder teamlid. Hierdoor kregen we belangrijk inzichten in ons eigen gedrag en dat van onze collega’s.

Door deze training zijn we elkaar als team veel meer gaan begrijpen en waarderen. Daardoor wordt er nu veel minder snel geoordeeld. En over datgene we van elkaar te weten zijn gekomen, maken we regelmatig een dolletje. We zijn na het volgen van de training veel meer projectgestuurd gaan werken, meer focus op de individuele specialismen met een integrale benadering van de verschillende disciplines. Dit levert duidelijkheid op en het heeft de focus teruggebracht. Dat komt het gehele team en het resultaat ten goede. Dat is super!”

DOWNLOAD ONS GRATIS E-BOOK: DE 5 STRATEGIEËN BIJ OPVOLGING


    * Bij verzenden ga je akkoord met onze privacy verklaring.