Opvolging is een complex proces. Er staat gemiddeld 5 tot 7 jaar voor. Het is een proces van ruimte geven door de overdrager en ruimte pakken door de nieuwe generatie. Hoe komt dat de ene familie (schijnbaar) moeiteloos door het opvolgingsproces komt én ook met kerst nog gezellig met de hele familie om tafel zit? Welke fases in het opvolgingsproces moet je doorlopen om het succesvol te laten zijn? Welke inzichten van andere familiebedrijven kan je gebruiken voor jullie eigen situatie? Na het lezen van dé 7 fasen van onze opvolgingsmethode, krijg je zicht op waar jullie staan en de eerste stap die je kunt zetten.

Fase 1:  Inzicht in kwaliteiten, gedrag & communicatie
Hoe steken jullie als familieteam in elkaar? Halen jullie het beste in elkaar naar boven en zijn jullie bekend met elkaars sterke kanten en valkuilen? En hoe communiceren jullie hierover? De eerste fase in elk opvolgingsproces is weten wie er in het familieteam zit en wat jullie onderling laten zien in gedrag en communicatie. In elk familiebedrijf is communicatie de sleutel tot succes. Zeker in het proces van opvolging, want dan is het belangrijk jezelf uit te spreken. Hoe beter je elkaar kent en goed communiceert, hoe soepeler de samenwerking.
Alle families die we begeleiden in het opvolgingsproces starten door middel van het maken van een gedrags- en communicatieprofiel welke we individueel en als familie gezamenlijk bespreken.

Fase 2:  Uitspreken ambities, drijfveren en waarden
Veel families weten niet goed van elkaar wat de drijfveren (redenen) zijn om in het familiebedrijf te werken, dit geldt ook voor de nieuwe generatie. Deze vraag is van groot belang op het moment dat opvolging gaat spelen, want elke opvolger heeft een andere drijfveer en ambitie. Is het ondernemerschap wat je aantrekt, invloed kunnen uitoefenen of is het bedrijf meer een bron van inkomen? Kortom waarom werk jij in het familiebedrijf?  En wat is jouw persoonlijke ambitie? Wat zijn jullie individuele en gezamenlijke waarden. Het is goed om hier als familie openlijk over te spreken. Dit is de tweede fase in het opvolgingsproces, weten wat een ieder in de familie wil.

Fase 3: In kaart brengen van rollen, functies en verantwoordelijkheden
Regelmatig ervaren opvolgers dat ze ergens in gerold zijn. Het is niet altijd duidelijk wie nu welke rol heeft en welke verantwoordelijkheid daarbij hoort. Dit geeft soms onderlinge irritatie welke niet wordt uitgesproken. Juist door helder te communiceren over ieders functie, de verantwoordelijkheden en verwachtingen, ontstaat er duidelijkheid. Bovendien zit niet altijd iedereen van de familie op de juiste plek. Dit is de derde fase in het opvolgingsproces en we ervaren dat onze begeleiding als neutrale partner bijdraagt aan duidelijkheid, harmonie en daardoor meer rust.

Fase 4. Formuleren van gezamenlijke toekomstvisie
Een volgende fase in het opvolgingsproces is het formuleren van een gezamenlijke toekomstvisie. Het proces van gezamenlijk formuleren zorgt voor vertrouwen bij beide generaties. Veel opvolgers zijn niet op de hoogte van de daadwerkelijke cijfers, in deze fase worden ze meegenomen met de cijfers en gaan ze aan de slag met een ondernemersplan en vinden er gesprekken met de accountant en fiscalist plaats over de overdracht.

Fase 5. Maken van een Opvolgingsplan
Na de eerste fases gaat het in deze fase echt over het benoemen van een concrete datum dat de overdrager met ‘pensioen’ gaat en op welke manier het afbouwen gaat. Sommige overdragers beginnen met 1 dag vrij in de week en dit wordt langzaam iets meer opgevoerd. Ook belangrijk is om in deze fase te spreken over de rol van de overdrager na pensionering. De ene overdrager gaat zich richten op andere adviesfuncties buiten de organisatie, de ander blijft bewust een afgekaderde functie bekleden met de nieuwe generatie aan het roer en weer een ander gaat reizen en genieten van (nieuwe) hobby’s of bestuurswerk.

Fase 6 Verankeren
In deze fase gaat het over vastleggen van alles wat afgesproken is in de afgelopen fasen. Dit kan door middel van het ondertekenen van een familiestatuut of op een andere manier de afgesproken zaken vastleggen.

Fase 7 Daadwerkelijke opvolging & overdracht
Wanneer het stokje is overgedragen aan de nieuwe generatie, is het veelal een spannende tijd voor beide generaties. Door een goede voorbereiding en begeleiding is er duidelijkheid en vertrouwen. Het bedrijf kan succesvol continueren en beide generaties kijken met vertrouwen naar de toekomst.

Wil jij ook gestructureerd stappen zetten in het opvolgingsproces zodat jullie verder komen en er duidelijkheid komt?  laat je gegevens dan achter in onderstaande balk zodat we een gratis kennismakingsgesprek kunnen inplannen om te bespreken of we jullie verder kunnen helpen.

Mogen we je bellen? Laat hier je gegevens achter en dan nemen we contact met je op voor een gratis kennismakingsgesprek om te bespreken waar jullie in het opvolgingsproces zitten en wat een volgende stap voor jullie kan zijn.

    * Bij verzenden ga je akkoord met onze privacy verklaring.

    DOWNLOAD ONS GRATIS E-BOOK: DE 5 STRATEGIEËN BIJ OPVOLGING


      * Bij verzenden ga je akkoord met onze privacy verklaring.