Wat doet Familiezaken?

Wij begeleiden ondernemende bedrijfsfamilies bij opvolging naar de volgende generatie. Een inspirerende periode waarbij er bij alle betrokkenen veel vragen spelen. Het gaat om ruimte geven van de overdrager en ruimte pakken door de overdrager.  Het familiebedrijf kan een goede familierelatie in de weg staan. Er spelen nu eenmaal andere belangen. Aan de andere kant staan disfunctionele familiepatronen een winstgevend en succesvol familiebedrijf in de weg. Familiebedrijven zijn in die zin echt anders en vereisen een andere aanpak en oplossing.

Door nauw samen te werken met alle betrokkenen en het overleg over opvolging te structureren en vast te leggen, kan een succesvolle opvolging worden bereikt. Opvolging verloopt hierdoor sneller, beter en soepeler. Het resultaat is een toekomstbestendig familiebedrijf en een trotse familie.

Hoe kunnen we je helpen?

Onze begeleiding start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we het doel bespreken dat jullie voor ogen hebben. In onze begeleiding betrekken we de hele familie, niet alleen de familieleden die werkzaam zijn in het bedrijf maar ook bijvoorbeeld ‘de frisse kant’ (ookwel de koude kant genoemd). Het is belangrijk dat een ieder zijn wensen, drijfveren en ambities kan delen. Deze informatie is voor het opvolgingsproces noodzakelijk om met elkaar te delen.

Begeleiding kan gaan om opvolging, verbetering van onderlinge samenwerking tussen familieleden, het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden van de nieuwe generatie of begeleiding van de vertrekkende DGA. Als externe partij hebben we een frisse blik en zijn we goed in staat om objectief te adviseren en zaken (weer) in beweging te krijgen. Met onze ervaring hebben we de afgelopen jaren tientallen familiebedrijven succesvol begeleid. 

Ik heb al een accountant, een fiscalist en een notaris, waarom heb ik Familiezaken nodig?

FamilieZaken concurreert met geen van de bestaande professionele partijen. Ons werk draagt bij aan succesvol familiebedrijf waardoor snellere en betere beslissingen kunnen worden genomen en de familieband goed blijft of verbetert. We werken nauw samen met bovengenoemde professionals.

Wij gaan met name aan de slag met de ‘zachte kant’ van opvolging zoals het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen familieleden en de rolbepaling.

Hoe nemen we contact met Familiezaken op?

Stuur ons een e-mail of bel ons direct op onderstaande nummers.

Liane de Ruijter: 06-23 427 437
Carola de Ruijter: 06-1464 40 30

DOWNLOAD ONS GRATIS E-BOOK: DE 5 STRATEGIEËN BIJ OPVOLGING


    * Bij verzenden ga je akkoord met onze privacy verklaring.