Blog

Groei maximaal als ondernemer én als bedrijf

love-107222_640

Een tijd geleden kwam ik op een forum onderstaande tekst tegen:

“Als opvolger in een familiebedrijf is in samenspraak met mijn vader (huidig DGA ) en mijn broer (mede opvolger) een traject uitgestippeld om het bedrijf over te nemen. Van dit traject zijn inmiddels 3 jaar voorbij en dus begint het traject nu zeer concrete vormen aan te nemen. Als gevolg daarvan wordt de samenwerking met mijn broer steeds intensiever. Uiteindelijk willen wij graag een 2koppige directie gaan volgen.

Waar voorheen de broederband zeer nauw was en wij jarenlang meer vrienden dan broers waren, blijken we op zakelijk vlak een stuk minder op 1 lijn te liggen. Dit leidt nu al tot spanningen met steeds gebrek aan communicatie als aanleiding. Elkaar in een gemoedelijke setting begrijpen blijkt toch iets anders te zijn dan elkaar begrijpen als er serieuze zaken spelen.

Onze persoonlijkheden staan redelijk haaks op elkaar, hetgeen aan de ene kant moeilijk combineerbaar is maar aan de andere kant uiterst complementair. In theorie zie ik een gouden combinatie, maar met het smeden van de een-tweeheid hebben we absoluut hulp nodig. Dit is onlangs ook aan elkaar uitgesproken. Dan volgt hier de hamvraag:

Wie weet er een partij die ons goed kan begeleiden in het smeden van een solide samenwerking?
Deze hulpvraag is voor ons heel helder en exact waarin wij als FamilieZaken heel goed in kunnen begeleiden en adviseren.

In dit verhaal liggen een aantal valkuilen op de loer:

  1. Heel vaak komen ondernemers met een familiebedrijf tegen die, met alle respect, begeleidt worden door een (algemene) coach of een ander vertrouwenspersoon die onvoldoende ervaring en kennis heeft van het familiesysteem en de bijbehorende dynamiek. Het gevaar is dan dat aan dit belangrijke en essentiële stuk voorbij wordt gegaan.
  2. Ondernemers zijn over het algemeen selfmade en gewend om zaken voor zich te laten werken en snel hun doel te bereiken. In het bedrijf is dit goed mogelijk, echter waar het de familie betreft is dat een ander verhaal. Daar waar je zelf onderdeel van uitmaakt, kan je onmogelijk zelf goed begeleiden.
  3. Veel ondernemers stellen de opvolging uit omdat in het proces van opvolging vaak een aantal lastige keuzes dienen te worden gemaakt. Op het moment dat het twee voor twaalf is (bijv. door de hoge leeftijd van de overdrager of vanwege ziekte) dient het opvolgingsproces veel sneller dan wenselijk is, te worden doorlopen.
  4. Er wordt te snel naar de inhoud gegaan en voorbij gegaan aan de onderliggende emoties. Dat betekent dat de drijfveren, wensen en ambities van een ieder niet goed zijn besproken. Het gevaar is dat deze er later in het proces nog uitkomen, soms zelfs pas na de overdracht. Dit kan eenvoudig leiden tot onenigheid of conflicten inde familie.

Waar liggen de kansen?

Eén van de belangrijkste zaken die wij ondernemers meegeven in de familiegesprekken die we met alle betrokkenen voeren, is dat we de familie leren om mét elkaar te communiceren in plaats van over elkaar. We leren hen om op een goede manier elkaar feedback te geven zonder dat dit uitmondt in een conflict.

In veel gevallen gaat het om het managen van de emoties, die er altijd spelen.

Daarnaast is één van onze stappen van onze 7 stappen methode (c) om sterker te worden als familieteam. Je werkt tenslotte nog heel wat jaren samen als familie. Dat betekent dat  je eerst goed moet weten wie je zelf bent én daarnaast goed moet weten hoe die ander, jouw familielid, in elkaar steekt. Wanneer je dit weet, kun je veel meer gebruik gaan maken van de onderlinge kwaliteiten en meer rekening houden met elkaars valkuilen waardoor er meer wederzijds respect ontstaat. Dan kun je van 1+ 1, 3 maken en word je een ‘gouden’  team!

Ben je geïnteresseerd in ons 7 Stappen Opvolgingsmethode(c) <<klik hier>>

FamilieZaken’s advies:

In het proces van opvolging  is het essentieel om zaken bespreekbaar te (gaan) maken en de wensen, ambities en belangen in kaart te brengen.  Een goed en gedegen opvolgingsproces duurt gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar. Trek een onafhankelijke deskundige aan die jullie als familie kan begeleiden. Het proces verloopt dan vaak beter, sneller en soepeler, Deze persoon kan het opvolgings-en overdrachtspproces bewaken en tevens sparringspartner zijn voor alle betrokkenen.

Maak met elkaar een helder opvolgingsplan met daarin meet-en evaluatiemomenten. Onderdeel van dit plan is ook een objectieve ‘beoordeling’ over de geschiktheid van de opvolgers. Het is goed om de kwaliteiten en competenties in kaart te brengen en een opleidingsplan te maken.

Chat openen
1
Hoi, heb je vragen? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Carola