Waar kan een familiestatuut aan bijdragen?

In het familiebedrijf spelen de verschillende belangen door elkaar, dat maakt het soms ook riskant.  Hoe houden we het gezellig in de familie, zit iedereen op de juiste plek én doen we het beste voor het bedrijf? Naast uiteenlopende belangen in het bedrijf en familie, gaan de ontwikkelingen in de markt snel. Als ondernemer moet je continue schakelen, tussen het bedrijf, het eigendom en de familie.

Als opvolging gaat spelen komen de onderlinge relaties in de familie op scherp te staan én trekt ook het bedrijf aan je. Lastige dilemma’s waar je voor komt te staan. Wie gaat opvolgen? Is de opvolger competent genoeg? Hoe blijft het goed gaan tussen de familieleden?

Behoefte aan regie in het opvolgingsproces

De meeste families hebben in het opvolgingsproces behoefte aan regie. Ze verlangen naar een heldere richtlijn, een concreet stappenplan en duidelijke afspraken. Het maken van een familiestatuut kan hieraan bijdragen. In dit proces bespreek je als familie tijdens de familiebijeenkomsten de belangrijke onderwerpen die nodig zijn voor een succesvolle opvolging en samenwerking. Bijvoorbeeld:

  • Hoe gaan we met elkaar om als familie?
  • In hoeverre handelen we uit bedrijfsbelang en familiebelang?
  • Willen we dat alle kinderen aandeelhouder worden, of alleen de kinderen die er werken?
  • Kunnen alle kinderen in de zaak werken ongeacht hun achtergrond en opleiding?
  • Hoe hebben we de overlegstructuren als familie ingericht?
  • Wat gebeurt er bij echtscheiding?

Het op één lijn krijgen van de familieleden begint met het stellen van de juiste vragen.

Het werken aan het familiestatuut scherpt je gedachten

Wat je als familiebedrijf wil opnemen in het statuut is vrij en afhankelijk van het soort en de grootte van het bedrijf. Het is onze taak als begeleiders om gezamenlijk met jouw familie de belangrijkste thema’s te benoemen en hier open met elkaar over in gesprek te gaan om tot concrete afspraken en duidelijke spelregels te komen. Wat jullie onderling overeenkomen wordt vast gelegd.
De gesprekken om hier te komen dragen bij aan een betere onderlinge communicatie, heldere toekomst visie en eensgezindheid in de familie.
Het proces als familie naar het einddocument (het familiestatuut) toe is minstens zo interessant en belangrijk. Een gedragen familiestatuut vormt een stevig fundament voor toekomstige generaties en kan onenigheid voorkomen.

Wil jij weten of het maken van een familiestatuut ook interessant is voor jouw familiebedrijf. Neem dan contact met ons op.

DOWNLOAD ONS GRATIS E-BOOK: DE 5 STRATEGIEËN BIJ OPVOLGING


    * Bij verzenden ga je akkoord met onze privacy verklaring.