fbpx

Blog

Groei maximaal als ondernemer én als bedrijf

Kopie van Waar loop jij tegenaan zwart

Familiebedrijven hebben altijd te maken met verschillende belangen vanuit de domeinen familie, bedrijf en eigendom. Dit is dan ook exact wat het familiebedrijf wezenlijk anders maakt ten opzichte van een niet-familiebedrijf.  En juist in het opvolgingsproces komen deze drie domeinen samen. Dit is een complex en precair proces.

Communicatie is alles

Het gebrek aan communiceren binnen een familie is een bekend fenomeen. We hebben het simpelweg nooit geleerd. Dat is in een familiebedrijf niet anders. Men is niet gewend om echt met elkaar in gesprek te gaan over de drijfveren en ambities en alle emoties die daaronder zitten.  Echter in een familiebedrijf is dit noodzakelijk om conflicten of onenigheid op de lange termijn te voorkomen. Hoe ga je hier effectief mee om?

Op het moment dat er besluiten moeten worden genomen over de opvolging, moeten er zaken wél uitgesproken worden. Er moeten knopen worden doorgehakt: bijvoorbeeld het ene kind is wèl geschikt voor het directeurschap en kan het bedrijf succesvol de toekomst in loodsen en het andere kind niet.

Het niet uitspreken van zaken kan tot grote spanningen in de familie en in het bedrijf leiden.
Dit levert veel stress op en komt de familieband zeker niet ten goede.

Familietafel

In het proces van opvolging is het belangrijk dat de gesprekken over opvolging plaatsvinden met alle belanghebbenden. Wanneer elk familielid hoort wat ieders ambities, verlangens, drijfveren en zorgen zijn, kun je eenvoudiger de volgende stap zetten. Aan de familietafel, bij voorkeur onder begeleiding van een deskundige derde partij, is er ruimte om het gesprek aan te gaan. De emoties die hierbij komen kijken, kunnen dan goed door de externe partij, begeleid worden. Men is in staat om op basis van deze effectieve gesprekken, de juiste keuzes te maken en zo verder te komen in het proces.

Opvolgers en overdragers

Voor de overdragers geldt vaak dat ze zaken moeilijk kunnen loslaten, ze zijn bang voor het zwarte gat, of ze hebben onvoldoende vertrouwen dat hun kinderen goed met elkaar kunnen (blijven) samenwerken in de toekomst.

Opvolgers hebben over het algemeen ambitie en vernieuwingsdrang. Zij voelen zich dikwijls (nog) niet de directeur en ervaren onvoldoende gezag in het bedrijf. Deze nieuwe generatie wil (snel) groeien in hun rol en meer daadkracht en lef ontwikkelen waardoor zij het familiebedrijf succesvol kunnen continueren.

Opvolgers hebben over het algemeen ambitie en vernieuwingsdrang. Zij voelen zich dikwijls (nog) niet de directeur en ervaren onvoldoende gezag in het bedrijf. Deze nieuwe generatie wil (snel) groeien in hun rol en meer daadkracht en lef ontwikkelen waardoor zij het familiebedrijf succesvol kunnen continueren.

1+1 = 3

Wanneer beide generaties begeleid worden, ontstaat er nog meer vertrouwen en begrip naar elkaar toe. Op dat moment kun je concrete stappen zetten naar een goede samenwerking en een succesvol opvolgingsproces; 1 + 1 wordt dan 3. Het resultaat is dat er meer inzicht komt in elkaars handelen, duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden (tijdens en na het opvolgingsproces), concrete afspraken waardoor het familiebedrijf succesvol kan blijven voortbestaan én de familieband goed blijft.

1
Hoi, heb je vragen? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groet, Carola
Powered by